Wspomaganie leczenia cukzycy

WYBÓR STRON O CUKRZYCY
WYBÓR STRON O CUKRZYCY
To jest strona CHTD To jest strona DAIGID
CHTD
DAIGID
Masz możliwość wyboru jedną z dwóch stron.
Strona CHTD - informacje na temat cukrzycy, szczególnie insulinozależnej.
Strona DAIGID - informacje związane z programem komputerowym wspomagającym leczenie oraz edukację diabetologiczną.

    Dla zainteresowanych, wymagana jest informacja-zapytanie: Kto jest autorem tych stron?
Pragnę wyjaśnić, że to nikt inny tylko diabetyk insulinozależny o stażu chorowania 40 lat (rok 2015). Był niepogodzony oferowanymi metodami leczenia, totalnym brakiem skutecznych metod edukacji, niewłaściwie ustalanymi dietami i posiłkami w stosunku do IDO: Insulinemi Dobowej Ordynowanej.
     "Wzruszny" został działalnością PSD z odwieczną, bezsilną walką o poprawę skuteczności leczenia. Dalszego wywodu dlaczego tak było - zaniecham. Jestem jednak optymistą w zakresie dalszego działania PSD wobec wybrania nowego Prezesa.

    Niniejszym składam Pani Annie Śliwińskiej życzenia owocnej pracy dla diabetyków bez względu na miejsce lokalizacji PSD. Jeżeli lokalizaja ma wywierać wpływ na działanie PSD, to należy stwierdzić, że buduje się granicę za którą będą "gorsi" diabetycy.   Pamiętajmy - mamy XXI wiek.

    Jestem zobowiązany wspomnieć o wielkiej pomocy jaką otrzymałem od Pana Łukasza. Bez niej, moja strona CHTD nie byłaby jeszcze dostępna. Podaję wejście do jego strony internetowej aby Państwo mogli poznać zakres jego wszechstronnej wiedzy oraz działania wejdź do strony Pana Łukasza.

UWAGA DIABETYCY ! ! !
UWAGA DIABETYCY ! ! !

    Treść stron nie jest ostatecznym sposobem leczenia cukrzycy. Jest pomocą w zrozumieniu dróg prowadzących do skutecznego leczenia cukrzycy szczególnie insulinozależnej. To pomoc w korekcie własnych przemyśleń oraz doświadczeń wynikłych ze szczegółowej konsultacji z lekarzem diabetologiem, pielegniarką diabetologiczną, dietetykiem oraz edukatorem diabetologicznym.
Autor stron internetowych jest tylko diabetykiem z dużym doświadczeniem, dzieli się swoimi uwagami i nie może być odpowiedzialny za dowolną interpretację treści oraz jej wdrożenia do sposobu postępowania.